Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΒΥΡΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο Βύρων Αντωνιάδης είναι Κλασικός Αρχαιολόγος και Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κατέχει διδακτορικό τίτλο στην Ιστορία και Αρχαιολογία που απέκτησε από το Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra της Βαρκελώνης (2012) και Μεταπτυχιακό στην Αρχαία Ιστορία της Εγγύς Ανατολής, από το ίδιο Πανεπιστήμιο (2006). Η ακαδημαϊκή του διαδρομή ξεκίνησε το 2001 με την απόκτηση του πτυχίου στην Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο του Cardiff, ενώ στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδικευμένο στην αρχαιολογία της αρχαϊκής περιόδου από το ίδιο πανεπιστήμιο (2002). Από το 1999 και έπειτα, έχει συμμετάσχει σε αρχαιολογικές ανασκαφές σε πολλές χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν την Ελλάδα (κυρίως στη Δήλο, το Μαραθώνα, την Αθήνα και την Κόρινθο), την Ισπανία (στη Θαμόρα), το Λίβανο (στην Τύρο) και το Ηνωμένο Βασίλειο (στο Άνγκλσεϊ).

Ο κύριος τομέας ειδίκευσής του επικεντρώνεται στη μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών πτυχών της αρχαίας Μεσογείου και ειδικότερα σε τρεις ερευνητικές κατευθύνσεις:

Χωρική ανάλυση αρχαίων τάφων και οικιστικών μοντέλων: Ο Βύρων χρησιμοποιεί προηγμένα εργαλεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για να διεξάγει χωρικές έρευνες σχετικά με τους αρχαίους τάφους και τα οικιστικά μοντέλα. Αυτή η έρευνα δεν εξετάζει μόνο τις κοινωνικές δομές αλλά παρέχει επίσης πληροφορίες για την τοπογραφία και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπό εξέταση αρχαίων οικισμών και νεκροταφείων. Προς το παρόν, επικεντρώνεται στην περίοδο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην Κρήτη (https://www.ugent.be/lw/archeologie/en/news-events/events/gis-in-crete) και τη ρωμαϊκή Αττική (https://romanattica.eu/).

Κεραμική και αρχιτεκτονική της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Δήλου: Ο Βύρων μελετά και αναλύει την κεραμική και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν στην Οικιστική Νησίδα X, στη Συνοικία του Θεάτρου στη Δήλο. Επίσης, μελετά την κεραμική που προέρχεται από έρευνα που διεξήγαγε ο ίδιος στο Magasin des Colonnes στη Δήλο, συνεργαζόμενος με τη Γαλλική Σχολή.

Μελέτη της υπαίθρου της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Ηπείρου. Μελετώντας τα αρχαιολογικά ευρήματα και το γεωγραφικό πλαίσιο, ο Βύρων αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του αγροτικού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελούσε κρίσιμο στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής της εποχής. Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στις περιοχές της αρχαίας Κασωπαίας πριν και μετά την ίδρυση της Νικόπολης από τον Οκταβιανό-Αύγουστο.

 

 

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες

V. Antoniadis, Knossos and the Near East: A contextual approach to imports and imitations in Early Iron Age tombs. Oxford, 2017.

V. Antoniadis, Tabula Imperii Romani J34-Athens: Epirus. Athens, 2016.

Αρθρα

V. Antoniadis, Post-167 BC Romans in Central and Southern Rural Epirus: Analysing a Specific Settlement Pattern, Orbis Terrarum 19, 2021, 11-28.

V. Antoniadis, Heirloom or Antique? Import or Imitation? Objects with Fictive “Biographies” in Early Iron Age Knossos, Tekmeria 15, 2019-2020, 73-107.

V. Antoniadis, Nicopolitan Tombstones and Altars Across the Roman Empire and the Search for an Elusive Colony, in: G. Lepore, B. Muka (eds.), L'Archeologia della morte in Illiria e in Epiro. Contesti, ritualità e immagini tra età ellenistica e romana, Rome 2020, 317-326.

V. Antoniadis, Excavating at Skyros and Purifying Delos: Athenian ‘Archaeological’ Adventures and Interpretations, in: H. Frielinghaus, J. Stroszeck, P. Valavanis (eds.), Griechische Nekropolen. Neue Forschungen und Funde. Möhnesee, 2019, 49-70.

V. Antoniadis, Georgia Pliakou, The Archaeology of “Dead Cities”: Ceramic Evidence from Late Hellenistic and Roman Epirus, in: L. Rembart, A. Waldner (eds.), Manufactures and Markets. The Contributions of Hellenistic Pottery to Economies Large and Small Proceedings of the 4th Conference of IARPotHP, Athens, November 2019, 11th–14th. Wien 2022.

V. Antoniadis, Georgios Zachos, From Map to Gazetteer and Back Again, in: M. Prevosti (eds.), 1st TIR-FOR Symposium from Territory Studies to Digital Cartography. Organized by: Institute of Catalan Studies (IEC), Catalan Institute of Classical Archaeology (ICAC) and Societat Catalana d’Estudis Històrics (SCEH), on October 26 and 27, 2020, Barcelona. Barcelona 2021, 61-71.

V. Antoniadis, Tabula Imperii Romani: Thesprotia. Mapping the Roman Presence and Activities, in: Ι. Chouliaras, G. Pliakou (eds.), Α΄ Διεθνές Αρχαιολογικό και Ιστορικό Συνέδριο για τη Θεσπρωτία (Πρακτικά). Ioannina 2019, 389-401.

V. Antoniadis, A. Kouremenos, Selective Memory and the Legacy of Archaeological Figures in Contemporary Athens: The Case of Heinrich Schliemann and Panagiotis Stamatakis, The Historical Review/La Revue Historique 17, 2020, 181 -204.

P. Karvonis, J.-J. Malmary, V. Antoniadis, Nettoyage et étude du Magasin des colonnes, BCH 139-140, 2015-2016 (2018), 887-893.