Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

Γιάννης Παπαδάτος

Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας

gpapadat[at]arch.uoa[dot]gr

 

Ο Γιάννης Παπαδάτος είναι Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έλαβε το πτυχίο του στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1994) και το διδακτορικό του δίπλωμα στην Προϊστορική Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο του Sheffield, Τμήμα Αρχαιολογίας και Προϊστορίας (1999). Εργάστηκε ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Sheffield (2001-2002) και ως συμβασιούχος αρχαιολόγος στην Αρχαιολογική Υπηρεσία (2002-2007). Έχει επίσης εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2002-2010) διδάσκοντας μαθήματα για τον ελληνικό πολιτισμό, την αρχαιολογία και την αρχαία τέχνη.

Διευθύνει προγράμματα εργασιών πεδίου στην ανατολική Κρήτη. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο, τη Μινωική Κρήτη, την Ταφική Αρχαιολογία και την Αρχαία Τεχνολογία της Κεραμικής και των Μετάλλων.

 

Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις

Μονογραφίες

Papadatos, Y. και C. Sofianou 2015. Livari Skiadi, A Minoan Cemetery in southeast Crete. Volume I: Excavation and Finds. INSTAP Academic Press, Philadelphia.

Papadatos, Y. 2005. Tholos Γ, A Prepalatial Tholos Tomb at Archanes-Phourni, Crete. INSTAP Academic Press, Philadelphia.

 

Επιμέλεια έργων

Relaki, M. and Y. Papadatos (επιμ..) 2018. From the Foundations to the Legacy of Minoan Archaeology: Studies in Honour of Professor Keith Branigan. Oxford: Oxbow.

Vavouranakis, G., M. Katsianis, Y. Papadatos, M. Mouliou & P. Petridis (επιμ.) 2017. Digital pasts for the present. Proceedings of the 2nd Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Greek Chapter (CAA-GR). Athens, 20-21 December 2016. Athens: NKUA, Department of History and Archaeology.

Mina, M., Triantaphyllou, S. & Y. Papadatos (επιμ.) 2016. An Archaeology of Prehistoric Βodies and Embodied Identities in the Eastern Mediterranean. Oxbow, Oxford.

 

Άρθρα και συμβολές σε συλλογικά έργα

Ferrence, S.C., A. Giumlia-Mair, P.P. Betancourt, and Y. Papadatos. 2022. ‘Silvery Weapons and Precious Jewelry: Early Minoan IB Metallurgy of East Crete.’ στο Murphy, J.M.A. & J.E. Morrison (επιμ) Kleronomia: Legacy and Inheritance. Studies on the Aegean Bronze Age in Honor of Jeffrey S. Soles. Prehistory Monographs 61, Philadelphia: INSTAP Academic Press, 11-31.

Papadatos, Y. and T. Kalantzopoulou. 2022. Turning the Landscape into Territory: Strategies of Power for the Exploitation of the Cretan Mountains during the Neopalatial Period’ στο van Wijngaarden, G.J. & J. Driessen (επιμ). Political Geographies of the Bronze Age Aegean: Proceedings of the joint workshop of the Belgian School at Athens (EBSA) and the Netherlands Institute at Athens (NIA), May 28 to 31, 2019, BABESCH Annual Papers on Mediterranean Archaeology Supplement 43, Leuven: Peeters, 31-46

Hall, K and Y. Papadatos. 2020. Collecting Information during Conservation: Bronze Artifacts from Gaidourophas. Kentro 23, 11-13.

Papadatos, Y. 2020. The Identification of Houses in Prepalatial Crete: Complications and Breakthroughs. Στο Relaki, M. & J. Driessen (επιμ) Oikos. Archaeological approaches to House Societies in the Bronze Age Aegean, Aegis: actes de colloques 19, Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain.,51-62.

Papadatos, Y. and K. Chalikias. 2019. Minoan Land-Use Patterns and Landscape Transformation in the Mountains of the Ierapetra Area: The Building at Gaidourophas. Στο K. Chalikias & E. Oddo (επιμ.) Exploring a Terra Incognita on Crete: Recent Research on Bronze Age Habitation in the Southern Ierapetra Isthmus, 79-95. Philadelphia: INSTAP Academic Press.

Παπαδάτος, Γ. 2019. Η Μινωική Ιεράπετρα: νέα δεδομένα από τις έρευνες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ανατολή. Στο Αρχαία, Βυζαντινά και Νεώτερα Μνημεία της Ιεράπετρας, Πρακτικά της Β’ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, Ιεράπετρα 16-17 Ιουνίου 2017, 58-67. Ιεράπετρα: Σύλλογος Ανάδειξης Ιστορίας και Πολιτισμού Ιεράπετρας.

Alexopoulos, J.D., Voulgaris, N., Dilalos, S., Souglakos, N., Mitsika, G.S., Papadatos, Y. Combined GPR and ERT survey at the Marathon (Plasi) archaeological excavation site. Near Surface Geoscience 2019- 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics [Internet]. 2019:5, Tu_25_P18.

Παπαδάτος, Γ. 2018. Κρήτη και Κυκλάδες στη μετάβαση από τη Νεολιθική στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Νέα δεδομένα από τον οικισμο στην Κεφάλα Πετρά Σητείας, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 42 (2009-10), 1-12.

Papadatos, Y. 2018. Mortuary variability, social differentiation and ranking in Prepalatial Crete: The evidence from the cemetery of Phourni, Archanes. στο M. Relaki & Y. Papadatos (επιμ.) From the Foundations to the Legacy of Minoan Archaeology: Studies in honour of Professor Keith Branigan, Sheffield Studies in Aegean Archaeology 12, 96-114. Oxford and Philadelphia: Oxbow Books.

Sfyroera, Α., Υ. Papadatos & Μ. Roggenbucke 2018. Practicing Archaeology in the Museum – Livari Project: The Experience of Transforming a University Museum from an Exhibition Hall to a Place of Archaeological Practice’ στο M. Mouliou, S. Soubiran, S. Talas and R. Wittje (επιμ.) Turning Ιnside Οut European University Heritage: Collections, Audiences, Stakeholders, Proceedings of the 16th Annual Meeting of the Universeum, Athens 11-13 June 2015, 119-125. Athens: National and Kapodistrian University of Athens Press.

Papadatos, Y. and E. Nodarou 2018. Pottery technology(ies) in Prepalatial Crete: evidence from archaeological and archaeometric study’ στο E. Arlam-Stern and B. Horejs (επιμ.) Pottery Technologies and Sociocultural Connections Between the Aegean and Anatolia During the 3rd Millennium BC, 287-303. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press.

Papadatos, Y. & E. Venieris 2017. An experimental approach to the manufacture of Cycladic-type figurines with folded arms: preliminary observations, στο C. Renfrew, M Marthari & M. Boyd (επιμ) Early Cycladic Sculpture in Context. Oxbow Books, Oxford, pp. 483-490.

Papadatos, Y. 2017. Mortuary practices, the ideology of death and social organization of the Siteia area: the Petras cemetery within its broader funerary landscape, στο M. Tsipopoulou, (επιμ.) Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context (Monographs of the Danish Institute in Athens 21), Athens, 311–324.

Carter, T., D.D. Mihailovic, Y. Papadatos και C. Sofianou 2016. The Cretan Mesolithic in context: new data from Livari Skiadi (SE Crete), Documenta Praehistorica XLIII, 87-101. DOI: 10.4312/dp.43.3

Sgouritsa, P., Papadatos, Y., Balitsari, A. & Prevedorou, E. 2016. Marathon in the Middle and Late Bronze Age: New Evidence from an Old Excavation. Preliminary Results from the Excavation of the University of Athens at Plasi, στο J. Driessen (επιμ.) RA-PI-NE-U, Studies on the Mycenaean World offered to Robert Laffineur for his 70th Birthday (AEGIS 10), Louvain, 305–315.

Παπαδάτος, Γ. & Χρ. Σοφιανού 2016. Χωροταξία οικισμών στη μετάβαση από τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού: τα αποτελέσματα της επιφανειακής Έρευνας στη Σκοπή Σητείας, στο M. Ανδριανάκης, Π. Βαρθαλίτου & I. Τζαχίλη (επιμ.) Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 3, Πρακτικά της 3ης Συνάντησης, 1113-1125. Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο.