Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΛΙΛΙΑΝ ΚΑΡΑΛΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΙΛΙΑΝ ΚΑΡΑΛΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ομότιμη Καθηγήτρια Προϊστορικής και Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας

ikarali[at]arch.uoa[dot]gr

Η Λίλιαν (Ιουλία) Καραλή-Γιαννακοπούλου, γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε και έλαβε δυο πτυχία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιστορία και Αρχαιολογία (1972),Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (1974). Με υποτροφία του ΙΚΥ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (M.A., D.E.A., PhD ) στην Γαλλία στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Sorbonne Paris I), όπου υπήρξε και επιστημονικός συνεργάτης. Από την δεκαετία του 80 διδάσκει στο ΕΚΠΑ, εισάγοντας νέο αρχαιολογικό πεδίο διδασκαλίας, την Περιβαλλοντική Αρχαιολογία. Ίδρυσε Εργαστήριο Π.A., τη πανεπιστημιακή ομάδα Π.A., αρχαιοπεριβαλλοντικές συλλογές στο Μουσείο Διδακτικών του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Διοργανώνει σεμινάρια, ανασκαφικά ερευνητικά προγράμματα κ.λπ. Η Λ. Καραλή έχει λάβει πολλές διακρίσεις, έχει προσκληθεί και έχει δώσει διαλέξεις σε πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού: στην Ευρώπη (Sorbonne, Toulouse, Amsterdam, Groningen, Ghent, Glasgow,Valencia, Novosibirsk etc.), στην Αμερική (Princeton, Santa Barbara, Harvard) και στην Ασία (International Research Center Nichibunken, Tokyo, Nagoya, Kyoto, Beijing, National Taipei University, Academia Sinica, etc). Υπήρξε και είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών, μεταπτυχιακών εργασιών και διατριβών, συμβουλίων και εκλεκτορικών σωμάτων (ΔΟΑΤΑΠ, ΚΑΣ Τοπικό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου κ.ά.). Συμμετείχε σε περισσότερες από 100 διασκέψεις και διεθνή συνέδρια. Διοργάνωσε περί τα 20 σεμινάρια και 6 διεθνή συνέδρια, έχει γράψει 10 βιβλία και 130 άρθρα (σχετικά με το παλαιοπεριβάλλον, την ανθρωπολογία, την αρχαιοζωολογία, την αρχαιομαλακολογία, αλλά και γενικότερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος).

 

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Περιβαλλοντική Αρχαιολογία
 • Ελληνική και παγκόσμια Προϊστορία (Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική, και Εποχή του Χαλκού)
 • Βιοαρχαιολογία (ανθρώπινα και ζωικά κατάλοιπα, με έμφαση στα θαλάσσια όστρεα)
 • Γεωαρχαιολογία.

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Βιβλία

 • Καραλή, Λ., Φερεντίνος, Γ. (επιμ.) (2015) Τετράδια Γεωαρχαιολογίας. Όλκος, Αθήνα.
 • Καραλή, Λ. (2011) Νεολιθικός πολιτισμός: Αναζητώντας ανθρώπινα ίχνη μέσα στο νεολιθικό περιβάλλον Ανατολής και Δύσης. Καρδαμίτσα, Αθήνα.
 • Alfaro, C. & Karali, L. (eds.) (2008) PURPUREAE VESTES. II. Symposium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en el mundo antiguo. University of Valencia.
 • Καραλή, Λ. (2005) Περιβαλλοντική Αρχαιολογία. Καρδαμίτσα, Αθήνα.
 • Καραλή, Λ. (2001) Αρχαιολογία: Θεωρίες, Μεθοδολογία και Πρακτικές εφαρμογές. Μετάφραση από C. Renfrew & P. Bahn, 1991. Καρδαμίτσα, Αθήνα.
 • Karali, L. (1999) Shells in Aegean Prehistory. In BAR Int. Ser. 761, Archaeopress, England (Translation: Alex Doumas).
 • Καραλή, Λ. (1998) Λεξικό Αρχαιολογικών-Περιβαλλοντικών Όρων (2η έκδοση), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Άρθρα

 • Karali, L. (2021) “The Natural and Cultural Environment as the Framework for Collective Identities of the Terms Greek / Hellenic and their Reconceptualization through time.” στο Minchenko, T.P. (ed.) The Influence of Hellenism on Contemporary Science, Culture and Education. Selected Papers of the International Multidisciplinary Conference October 5-8, 2016, Tomsk, Russia, October 20-24, 2016, Moscow, Russia. Red Square scientific, pp. 53-57.
 • Karali, L. (2021) “Shells in the Fill of a Late Archaic or Classical Grave on the South-East Velatouri (Thorikos).” στο Docter R.F. and Webster, M. (eds.) Thorikos: Reports and Studies XII. Peeters: Leuven–Paris–Bristol, CT, pp. 139-144.
 • Eleftheriou, A., Triantafyllidi, J., Karali, L. and Galanaki, C.E. (2021) “Material of Marine Origin from the Early Minoan IB Cemetery.” στο Galanaki, C.E. (ed.) Gournes, Pediada. A Minoan Cemetery in Crete. Prehistory Monographs 63, Philadelphia, Pennsylvania : INSTAP Academic Press, pp. 181-184.
 • Karali, L. (2020) “Αρχαιολογική μαρτυρία για το σκύλο στην αρχαιότητα: Με έμφαση στην αρχαία Ελλάδα.” στο Καλογεράκου, Π., Χασιακού, Α., Κοσμόπουλος, Μ., Λώλος, Γ., Μαραμπέα, Χ., Πέππα-Παπαϊωάννου, Ε. και Πλάτων, Λ. (επιμ.) Κυδάλιμος -Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Γεώργιο Στυλ. Κορρέ, Τόμος δεύτερος. Σειρά Μονογραφιών AURA4 - AURA Supplement 4, ΕΚΠΑ, Αθήνα, pp. 501-508.
 • van Wijngaarden, A. Karali, L. (2020) “Theory and Method: Bridging the Gap between History and Archeology.” ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. XIV/2020: 2, pp. 456-469.
 • Karali, L., Afonasina, A. and Afonasin, E. (2019) “An outline of the history of archaeology.” ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. XIII/2019: 2, pp. 823-840.
 • Karali, L. (2019) “Τα βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα: Όστρεα και οστά, Παράρτημα [1-4] και κατάλογος [7].” στο Ματζουράνη, Ε. και Βοσκός, Ι. (επιμ.) Η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού Καντού Κουφόβουνου στην Κύπρο. Σειρά Μονογραφιών AURA 1. Μέρος Β' Τα κινητά ευρήματα, Τόμος 1ος. σελ. 349-376. Αθήνα.
 • Constantinidis, D., Karali, L. (2018) “Textiles and Culture: The Flounced Skirt in Aegean Bronze Age Art”, in García Sánchez, M., Gleba, M. (eds.) Vetus textrinum: Textiles in the Ancient World, Studies in Honour of Carmen Alfaro Giner, Universitat de Barcelona, pp. 119-128.
 • Karali, L. (2017) “Excavations at Lion’s Cave on Hymettus mountain”, in Conference Proceedings of the 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2017, 28-31 March, 2017, Extended Scientific Sessions Vi

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις του είναι αναρτημένες στο: https://uoa.academia.edu/LilianKarali και https://www.researchgate.net/profile/Lilian-Karali