Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Κάθε Μάϊο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα αναφερόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται όπως αναφέρεται στην κάθε προκήρυξη.

Για την προκήρυξη που αφορά στην εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, αφού διαβάσουν την προκήρυξη του ανωτέρου συνδέσμου προσεκτικά, να αιτηθούν μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://applications.arch.uoa.gr/412934

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους. Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση την επίδοση στις εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις για το Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 50% και με προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 50%.

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο εδώ.

Για μια ενδεικτική βιβλιογραφία που οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά την προετοιμασία τους για τις γραπτές εξετάσεις για τις ειδικεύσεις της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Αρχαίας Ιστορίας, πατήστε στις αντίστοιχες ονομασίες.

Για το πρόγραμμα εξετάσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου 2023 πατήστε εδώ.

Για τα αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πατήστε εδώ

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

-           Αίτηση συμμετοχής

-           Βιογραφικό σημείωμα

-           Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

-           Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

-           Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων

-           Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

-           Σεμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης.

-           Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ. εάν υπάρχουν.

-           Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν.

-           Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

-           Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής και διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ΠΜΣ που διοργανώνεται στην ελληνική γλώσσα.

-           Αναγνώριση ακαδημαϊκού/-ών τίτλου/-ων σπουδών της αλλοδαπής.