ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024 (1-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) - ΟΔΗΓΙΕΣ

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023
Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (1-5 Νοεμβρίου 2023) - Οδηγίες

Οι δηλώσεις των μεταπτυχιακών σεμιναριακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2023-24 για τα παραπάνω μεταπτυχιακά προγράμματα θα διαρκέσουν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.
Όλοι οι φοιτητές, εκτός από αυτούς που είχαν εισαχθεί στα ΠΜΣ το ακαδ. έτος 2020-21 θα εισέλθουν με τους ιδρυματικούς κωδικούς τους (username και password) στην πύλη φοιτητολογίου https://my-uni.uoa.gr/ για να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν από το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που είναι εγγεγραμμένοι.
-
Οι φοιτητές με Α.Μ. 1561202001 κ.εξ. (εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2020-21) που έχουν ακόμη υποχρέωση δήλωσης μαθημάτων, θα επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.


Προσοχή: Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δηλώσουν ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ή ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΣΚΗΣΗ, θα γνωστοποιήσουν στη Γραμματεία τον επιβλέποντα καθηγητή και τον τίτλο της εργασίας ή της άσκησης και στη συνέχεια θα επιλέξουν τα μαθήματα ΕΛΕΥ01 – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ή ΑΣΚ01 – ΑΣΚΗΣΗ ή ΕΡΓ/ΑΣΚ01 – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΣΚΗΣΗ και την ΤΑΞΗ που επιθυμούν.
- Τα σεμιναριακά μαθήματα που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων (ΕΞΣΕΜ01/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) θα πρέπει να γνωστοποιηθούν
στην Γραμματεία, εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος των δηλώσεων. Οι φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες δήλωσης που θα βρουν στο εγχειρίδιο φοιτητών και να είναι προσεκτικοί κατά τη διαδικασία ώστε να δηλώσουν σωστά τα μαθήματα που επιθυμούν.
Για τα μαθήματα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά το ανωτέρω διάστημα δεν θα είναι εφικτή η καταχώρηση της βαθμολογίας από τους διδάσκοντες.
 

- Για απευθείας είσοδος στην πύλη my-uni πατήστε το σύνδεσμο

- Για το εγχειρίδιο φοιτητών πατήστε εδώ