Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης (και συνακόλουθης επέκτασης έως έξι εξάμηνα) ή παράτασης κατά ένα (1) εξάμηνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Οι φοιτητές/ήτριες υποχρεούνται να επιλέγουν τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα της ειδίκευσής τους, από τις οποίες οι τέσσερεις πρέπει να ανήκουν στην ειδίκευσή τους. Θεσπίζεται η δυνατότηταεκπόνησης μέχρι δύο (2) από αυτές να είναι ελεύθερες εργασίες με διαφορετικούς διδάσκοντες. Τα μαθήματα διδάσκονται σε εβδομαδιαία βάση, στην ελληνική γλώσσα και μπορεί, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν την εκπόνηση σεμιναριακών εργασιών, εξετάσεων ή άλλων ασκήσεων, όπως ορίζεται από τον κάθε διδάσκοντα.

Κατά τη διάρκεια των Σπουδών τους, οι φοιτητές καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο που ορίζεται για αυτούς και με τον οποίο μπορούν να συζητούν ακαδημαϊκά θέματα που αφορούν την πορεία τους στο Πρόγραμμα.

Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους, οι φοιτητές ασχολούνται με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με επόπτη διδάσκοντα του προγράμματος.

Ο προβιβάσιμος βαθμός για το σύνολο των παραπάνω εργασιών είναι επτά στη δεκαβάθμια κλίμακα (7/10).

Η επιτυχής εξέταση στο σύνολο των μαθημάτων και στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε μία από τις ειδικεύσεις: «Προϊστορική Αρχαιολογία», «Κλασική Αρχαιολογία» και «Αρχαία Ιστορία».

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος αντιστοιχεί σε 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το κάθε σεμινάριο για το οποίο απαιτείται εκπόνηση σεμιναριακής εργασίας αντιστοιχεί σε 15 ECTS, ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

 

Διαδικτυακή Πύλη Φοιτητολογίου

https://my-uni.uoa.gr

Μέσω της Πύλης οι φοιτητές μπορούν:

  • να δουν τα μαθήματα που προσφέρονται στο Πρόγραμμα
  • να ενημερώνονται για τις βαθμολογίες τους στα μεταπτυχιακά τους μαθήματα
  • να κάνουν τις ηλεκτρονικές δηλώσεις των μαθημάτων τους

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα:

• Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση γνωστικών πεδίων και αντικειμένων που βασίζονται και επεκτείνουν ή/και ενισχύουν όσα σχετίζονται με τον πρώτο κύκλο σπουδών. Συγχρόνως, το πρόγραμμα παρέχει τη βάση ή την ευκαιρία για πρωτοτυπία στην ανάπτυξη και/ή στην εφαρμογή́ ιδεών, στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας.

• Έχουν αποκτήσει καλύτερη εποπτεία των τριών πεδίων ειδίκευσης του ΠΜΣ.

• Έχουν εμβαθύνει στα ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια των υπό εξέταση περιόδων.

• Έχουν περαιτέρω αναπτύξει τα κριτικά και ερευνητικά εργαλεία που απαιτεί η μεθοδολογία της έρευνας, είναι σε θέση να διατυπώσουν θεωρητικά ερωτήματα με σαφήνεια και καθαρότητα, καθώς και να αναπτύσσουν θέσεις των οποίων το σκεπτικό στηρίζεται σε λογικές παραδοχές που είναι κατανοητές από ένα εξειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό.

• Έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία έναν ικανοποιητικό αριθμό σεμιναριακών εργασιών που συνδυάζουν γνώσεις και απαιτούν τον χειρισμό πολύπλοκων ζητημάτων, καθώς και τη διατύπωση κρίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν προβληματισμό́ που αφορά σε κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά θέματα. Οι σεμιναριακές εργασίες αυτές απαιτούν ως προϋπόθεση την εφαρμογή́ της γνώσης και των κρίσεών τους.

• Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και τις ικανότητες τους για επίλυση θεωρητικών προβλημάτων και ερευνητικών ερωτημάτων που σχετίζονται με τα πεδία ειδίκευσης του ΠΜΣ.

• Έχουν ολοκληρώσει εκτενή διπλωματική εργασία που αναδεικνύει ότι διαθέτουν τις απαραίτητες μεθοδολογικές και ερευνητικές δεξιότητες και επιστημονικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους αυτοδύναμα ή και αυτόνομα.